نوشته‌ها

فیکوس آمستر

گل آمستر-فروش اینترنتی انواع گل آمستر

 • گل تصفیه هوا

 • فروش گل آمستر سبز

 • گل آپارتمانی مقاوم

 • خرید گل آمستر

 • بنجامین آمستر
 • Ficus  binnendijikii
 • این گیاه گل تصفیه هوا از بهترین گیاهان آپارتمانی برای تصفیه هوای منازل می باشد.
 • دارای برگ هایی کشیده و زیبا می باشد و به نوری در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مورد نیاز داشته
 • و همانند دیگر بنجامین ها، می بایست در آبیاری آن دقت شود.
 • این گیاه، طالب نور فراوان بوده لیکن از تابش مستقیم خورشید بروی گیاه اجتناب گردد،
 • لذا بهترین محل برای نگهداری گلدان، در کنار پنجره های جنوبی و پشت پرده ای نازک است.
  همچنین تامین رطوبت و گرما برای گیاه، خصوصا درهفته های ابتدایی تهیه گلدان ضروری می باشد.
 • در زمان خریداری این گلدان زیبا دقت شود از پر بودن ریشه اطمینان
 • حاصل شده و از خریداری گیاهان تازه گلدان زده شده و بی ثبات خودداری گردد.
  نور: طالب نور زیاد بوده، لیکن در تابستان می بایست از تابش نور مستقیم آفتاب به آن جلوگیری گردد.
 • دما: درجه حرارت بین 16 تا 29 درجه بهترین مطلوبترین درجه برای رشد گیاه می باشد.
 • این گیاه دمای پایین تر از 10 تا 5 درجه را برای مدت کوتاهی می تواند تحمل کند
  آبیاری: در تابستان هفته‌ای دو بار و در زمستان هفته ای یکبار با آب ولرم آبیاری گردد،
 • چرا که آب سرد موجب آسیب به برگ ها و ریزش آن ها می شود.

رطوبت: توصیه می شود برگهای گیاه در تابستان و گرما، هر مدت یکبار با اسپری آبپاشی گردد.

 • تغذیه و کوددهی: هردو هفته یکبار، درطول بهار و تابستان، با کودهای محلول در آب محلول پاشی گردد.
 • خاک: خاک مطلوب این گیاه، مخلوطی از یک قسمت خاک باغچه،
 • یک قسمت شن درشت شسته و یاپرلیت و یک قسمت پیت می باشد.
 • دمای مناسب بین ۱۶ تا ۲۹ درجه سانتیگراد؛ دمای پایین تر از ۱۰ تا ۵ درجه گل میباشد.