نوشته‌ها

خرید پیچ امین الدوله

پیچ امین الدوله

 1. [site_reviews title=”پیچ امین الدوله” rating=”5″ pagination=”true” schema=”true” id=”jzd68bs3″ hide=”date,assigned_to,content,avatar,author,response”]پیچ امین الدوله

 2. فروش یاس امین الدوله

 3. خرید پیچ امین الدوله

 4.  خرید پیچ امین الدوله گیاهی است با اسم علمی JAPONIKA ـ LONICERA (لونی سرا جاپونیکا)
 5. از خانواده کاپری فولیاسه CAPRIFOLIACEAE.
 6. فروش یاس امین الدوله  زیبا به عنوان یک گیاه بالارونده در کنار نرده ها،
 7. دیوارها و یا روی پرچین های چوبی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که
 8. در تراس باشد، شاخه هایش را به سمت پایین می آویزد.
 9. پیچ امین الدوله بسیار سریع رشد می کند و قدرت پوششی زیادی دارد.
 10. این گیاه پوشش مناسبی برای دیوارهای کهنه و نرده های رنگ و رو رفته است.
 11. خوشبختانه به مراقبت چندانی احتیاج ندارد.
 12. خیلی زود خود را با محیط عادت می دهد و شاخه هایش را در شرایط مناسب
 13. تا هشت متر می گستراند.
 14. برگ ها
 15. برگ ها همیشه ایام سبزند اما در زمستان قسمت های پایین شاخه ها
 16. تعدادی از برگ های خود را از دست می دهند.
 17. گلدهی
 18. گل ها که معمولاً زرد یا سفیدرنگ هستند، بسیار معطرند و در اوایل بهار
 19. شکفته می شوند. در بعضی گونه ها گل ها ابتدا سفیدرنگند ولی به تدریج زرد می شوند.
 20. نور
 21. بدون شک گیاهان گلدار برای گلدهی به نور کامل آفتاب احتیاج دارند اما
 22. برای پیچ امین الدوله محیط های نیمه سایه و حتی سایه کامل مشکل
 23. خاصی ایجاد نمی کند اما به هر حال تاریکی به عنوان یک عامل محدودکننده،
 24. گلدهی را به تأخیر می اندازد و موجب کاهش گل ها می گردد.
 25. این گیاه سرعت رشد فوق العاده دارد و سریع گسترش پیدا میکند.
 26. این درختچه نیاز به آفتاب دارد . خاك غنی خاک قلیایی سبک و با زهکشی
 27. خوب و آب فراوان از احتیاجات اولیه رویش این گیاه میباشد. احتیاج به هرس
 28. مفصل ندارد ولی باید هر چند وقت یكبار هرس كوچكی روی شاخه های آن
 29. انجام پذیرد تا زمانی كه محل خود را پوشیده و سر سبز نگاه دارد .