نوشته‌ها

خرید سرو نقره ای

سرو نقره ای

[site_reviews title=”سرو نقره ای” rating=”5″ pagination=”true” schema=”true” id=”jzd5v26n” hide=”date,assigned_to,content,avatar,author,response”]

خرید سرو نقره ای
نام لاتین: Cupressus arizonica
تیپ رویشی: درخت
وضعیت خزان: خزان کننده
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: ۱۵ متر
قطر تاج: ۶ متر
نیاز نوری: آفتابی – نیم سایه
نیاز آبی: کم نیاز
معیار زیبایی: شاخساره
زمان ظهور معیار زیبایی: تمام فصول
قابلیت هرس: ن مه هرس پذیر
مقاومتهای اکولوژیک: مقاوم به گرما و کم آبی
خاک مناسب: خاکهای شنی و خاک های جنگلی و رسی
کاربرد در فضای سبز: کاشت در پارکها ، جنگلکاریها ، حاشیه بزرگراهها ، خیابانها و چمن کاریها
وضعیت سازگاری با شرایط اکولوژیک موجود: خوب
 • پرورش سرو نقره ای

 • فروش سرو نقره ای

 • خرید سرو نقره ای

 • خرید سرو نقره ای به دليل كم توقع بودن و تحمل زياد خشكي از گونه هاي
 • مهم براي جنگلكاري در اكوسيستم هاي تخريب يافته و نيز فضاي سبز شهري و برون شهري است.
 • اين تحقيق با هدف تعيين بهترين زمان كاشت بذر سرو نقره اي و آگاهي
 • از تاثير آبياري و وجين بر رشد و نسبت طول ساقه به طول ريشه و درصد
 • شادابي نهال هاي آن در نهالستان زاغه خرم آباد انجام شد.
 • به اين منظور از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح اسپيلت پلات، در سه تيمار زمان
 • كاشت بذر (آذر و بهمن)، آبياري (در دو سطح، هر دو روز يك بار و هر چهار روز يك بار)
 • و وجين (در دو سطح هفته اي يك بار و هر دو هفته يك بار) با چهار تكرار استفاده شد.
 • پس از پايان اولين فصل رويش، اندازه گيري هاي مورد نظر شامل زي توده،
 • نسبت طول ساقه به طول ريشه و درصد شادابي انجام شد.
 • نتايج نشان داد عمليات وجين و اثر تركيب همه تيمارها بر مقدار زي توده
 • نهال هاي به دست آمده معني دار است، خرید سرو نقره ای ارزان قیمت.
 • مرکز پرورش و فروش سرو نقره ای و ارسال به تمام نقاط کشور و همچنین گونه های
 • صادراتی انواع گونه های سوزنی برگان.