خرید یاس زرد

یاس زرد

 • فروش یاس زرد

 • پرورش یاس زرد

 • نام فارسی: یاس زرد
 • نام علمی: forsythia-intermedia
 • نام انگلیسی: Border Forsythia
 • نوع گیاه: درختچه
 • ارتفاع: ۳۰۰ – ۱۸۰ سانتی متر
 • گستردگی: ۳۵۰ سانتی متر
 • نیاز نوری: آفتاب کامل
 • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی
 • یاس زرد _کاربرد: به صورت ردیفی، در حاشیه بلوارها، پارکها، حیاط منازل، ادارات و در گلدان در داخل خانه وبرای پوشاندن شیب های تپه ای آویخته مناسب می باشد ومانند آبشار از دیوار پائین می آید.
 • توضیحات: – گلها به رنگ زرد، طلایی بر روی شاخه های عریان از بهمن تا اردیبهشت ظاهر می شود، مقاوم به آفت، درآفتاب کامل، سایه ملایم و هر نوع خاکی رشد می کند.
 • هرس یاس زرد:
  این درختچه به هرس نیازی ندارد و در واقع زیبایی آن به افشان بودن آن است ولی اگر خواستید هرس کنید چوب های خشک شده را جدا کنید ولی هرس کلی گیاه حتما باید پس از گل دادن انجام می‌شود تا در طول سال و زمان گلدهی شاخه های جدید تشکیل شود زیرا گل بروی شاخه های جدید تشکیل می شود .بعد از هرس درختان از چسب هرس استفاده کنید و هرس بی مورد باعث بروز و نفوذ آلودگی میشود.
  کاربرد یاس زرد:
  یاس زرد بعنوان تک درخت و یا در ترکیب با درختچه های دیگر بخصوص به ژاپنی،اسپیره و ترون منظره زیبایی در فضای سبز ،پارک ها ، بولوارها ، بزرگراهها و میادین منظره بسیار زیبایی بوجود می آورد و نیز بعنوان پرچین نیز کاربرد دارد که ازهرس شدید برخوردار می شود که باید حتما در زمان درست انجام شود تا گلدهی آن ازبین نرود و نیز بدلیل اینکه موطن اصلی آن چین و ژاپن می باشد در باغ های ژاپنی نیز کاربرد دارد.